Kretskort till Salu

Kretskort för Mikrodatorlaborationer.

Här lite info om de kretskort för laborationer i Mikrodatorteknik vi har konstruerat och som är till försäljning.

Vi har även konstruktioner med Siemens C167CS datorkort, baserade på Siemens C167CS samt Atmels AVR.

SIEMENS

Kretskorten består av dubbelsidiga, genompläterat, kompletta 16-bitars system med Siemens C167CS processor, 256kB RAM samt 256kB FLASHROM. Korten har kontaktdon för anslutning av perifera enheter för användaren. Några av korten har ytterligare stiftlister. Referera till de bilder som länkas.

Manual C167CS

CPU-kortet

Moderkort 1

Moderkort 2

Nya 167-kortet

Portpinnarna

Laborationskortet

Rover Robot

INTEL

För närvarande har vi tagit fram sex olika modeller, alla baserade på Intels 16-bitars-processor 80C196KB.

Kretskorten består av ett dubbelsidigt, genompläterat, komplett 8/16-bitars system med Intel's 80C196KB processor, 32kB RAM samt 16/32 kB EPROM. Korten har minst 2 kontaktdon med vardera 26 stift för användaren, där bl.a. samtliga portar finns utdragna. Några av korten har ytterligare stiftlister. Referera till de bilder som länkas.

8bits : storlek 90*100 mm.

Innehåller 256kb EPROM, 256 kb RAM, samt 2 stiftlister, dit alla portar är dragna. Avkodning med A15 så att adress 0000-7FFF ligger på EPROM och 8000-FFFF ligger på RAM. Analogingångarna är diodskyddade.

16bits : storlek 90*100 mm.

Exakt som ovan fast 16-bitars, dvs dubbla uppsättningar av RAM och EPROM. Till EPROM och RAM har vi valt 16 KB, dvs totalt 64 kb.

16-bitep : storlek 90*100 mm.

Lika ovan 16-bitars men plats för nollkraftsockel till EPROMmarna.

PSD : storlek 90*100 mm.

PSD är en skojig krets. Det är en 44 pins PLCC som innehåller 64kb EPROM, 2 kb RAM, ytterligare 3 portar samt ett antal chip-select-signaler utdragna på en kantkontakt. Allt i ett chip, dvs man kan få ett 2-chips system. Valbart 8 eller 16-bitars.

Annars allt lika ovan vad gäller kontakter + ytterligare en stiftlist för PSD-portarna.

LCDTIM8 : storlek 135*90 mm

Allt lika ovan 8bits med tillägg att LCD-kontakt finns utdragen, realtidsklocka finns samt avkodningen sker via en 16V8. Ytterligare en kortkontakt finns, där dels hela adress/data-bussen finns utdragen dels chip-select signaler från PALkretsen.

LCDTIM8POW : storlek 135*90 mm

Detta kort innehåller en realtidsklocka, adress- & data buss kontakt, en LCD-kontakt samt också en PAL 16V8 för avkodning av LCD, klocka och ytterligare chip-select-signaler ut på busskontakten.

Det finns en spänningskontakt för oreglerad spänning in. Där finns en diodbrygga och 7805 för reglering.

Det finns också en 9-polig D-SUB, som är ansluten till seriepinnarna på 196-an (port2 ). Omvandlingen 5 till 12V sker med en MAX 233-krets.

Det sitter en 34pol kontakt, där samtliga buss-ledningar är utdragna, likaså finns här 5 Chip-Select-signaler från PLD-kretsen 16V8 för avkoderi. Denna avkodar förutom de 5 ovan, även RAM, LCD och realtidsklockan ( 58167 ). En 7673-krets och en knappcellsbatteri : håller klockan vid liv då Vcc försvinner, dvs ett batteri-backup för klockan.

Allt som är gjort till kantkontakterna tidigare passar även här omodifierat.

TESTKORT :

Ett litet testkort finns för att testa portarna på korten. Testkortet har

2 LED-arrayer kopplade till IOPORT1 & IOPORT2 för enkel test av utgångarna.

1 DIP-switch kopplad till IOPORT0 för enkel test av ingångar.

1 potentiometer kopplad till P0.7, valbar med en switch för test av analog in..

TESTKORT :

Ytterligare ett testkort med LCD.

ALLA KORT :

De stiftlister som finns på kortkanten har samma pinkonfiguration. Det är alltså enkelt att flytta t.ex. testkortet från ett kort till ett annat.

Dokumentation i form av schematics och layout medföljer.

Ytterligare info om 80C196KB-korten.

Minnesavkodningen är enkelt gjord med hjälp av adressledning A15 och en inverterare (dock ej PSD eller LCDTIM8 som har en PLD ) :

A15 = 0 EPROM aktiv, A15 = 1 RAM aktiv. Detta ger följande minnesmap :

EPROM 0000 - 7FFF

RAM 8000 - FFFF

För LCDTIM8-kortet väljs avkodningen i stället med hjälp av en PLD 16V8 och PSD har en egen avkodning internt, som man skriver i ABEL.

EPROM : kan väljas antingen 27128 eller 27256. Valet sköts med hjälp av switch.

RAM : om processorns interna RAM på 200 byte ej räcker till, kan ytterligare 32kB installeras.

RESET : sköts om av DS1834-kretsen, som ger ~100 ms fördröjning.

AD-in : de 8 A/D-ingångarna är skyddade för överspänningar med dubbla dioder till +5V resp jord.

LED : en lysdiod finns ansluten till PORT2.7 för programtester och funktionsprov. Denna kan väljas bort med hjälp av switch.

VREF/ANGND : dessa kan antingen kopplas till +5V/jord eller till VREF/ANGND via switchar.

KRISTALL : kan vara antingen 12MHz eller 16 MHz, beroende på vilken hastighet CPUn är gjord för.

Resetknapp samt en 8-bitars omkopplare, där man kan välja om man vill jorda HSI0-3, RxD, EXTINT, T2CLK eller T2RST. Dessa skall ju vara anslutna någonstans om man inte använder sig av dessa.

Power On-Off.

Alla kretsar är avkopplade med hjälp av 0,1uF kondensatorer.
 
 

Tel :+46-8-765 1687

Fax :+46-8-765 16 87

Adress: AK Electronics

Granitvägen 51

S-183 63 Täby

Sverige